groenonderhoud

bermen snoeien 

 

De Stad Tongeren staat enerzijds in voor het maaien en onderhouden van wegbermen en taluds langs gemeentewegen.

Dit gebeurt comform het bermdecreet. Het maaisel wordt afgevoerd naar een groencomposteringsbedrijf volgens de wetgeving van het VLAREA.

 

En anderzijds staat de Stad Tongeren in voor het onderhouden van perken en plantsoenen.

Hieronder valt het onderhoud van tal van kleine of grote groenstroken over het hele Tongerse grondgebied.

Het groenonderhoud is opgedeeld in werkopdrachten (bv. maaien, wieden, hakken, scheren, snoeien).

Volgens een inventaris zijn de werken per deel (bv. centrumgebieden, dorpen) en per straat opgegeven.

Alle werkopdrachten worden uitgevoerd op speciaal dienstbevel en hebben gedurende eenzelfde seizoen hetzelfde parcours, met als beginpunt steeds dezelfde locatie.

Het parcours wordt medegedeeld door de leidende ambtenaar en wordt in principe ingedeeld in 6 delen (4 delen centrumgebied, 1 deel Berg, 1 deel alle dorpen).

 

De belangrijkste werkopdrachten zijn :

  • het leveren en aanplanten van kleine groenvoorzieningen
  • het maaien van sier- en ruigtegazons
  • het hakken en wieden van beplantingsvlakken
  • het scheren van hagen, beplantingsmassieven en zuilen
  • het snoeien van bosgroen en bomen
  • de aankoop en het onderhoud van zomerbebloeming
  • het plaatsen van bloembakken en het onderhoud ervan

 

Opdrachten 2016:

Werken Kleinveldstraat

Snoeien bomen wandelpad Kastanjewal

Opwaardering groen oud-kerkhof Berg

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley