meldpunt

Om de meldingen van burgers efficiënter aan te pakken, zijn we gestart met een centraal meldpunt, waar alle problemen centraal geregistreerd en op een eenvormige manier opgevolgd worden. Dit betekent dat uw melding sneller terecht komt bij de juiste persoon en er een snellere afhandeling mogelijk is.

 

Bij het meldpunt kunt u terecht voor alle defecten, klachten en bemerkingen van technische aard:

- zwerfvuil/sluikstort
- verstopping van riolering/straatkolken
- beschadiging/ontbreken van signalisatiemateriaal (straatnaamborden, verkeersborden)
- problemen met ongedierte (ratten, steenmarters)
- gebreken aan wegen en stoepen
- snoeien van bomen en struiken op openbaar domein
- maaien van perken en plantsoenen op openbaar domein 

 

Deze meldingen meldt u hier

ofwel via telefoon op het nummer 012 80 00 08

ofwel via E-mail meldpunt@stadtongeren.be

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley