Ruimtelijke Ordening & huisvesting

kopie van nieuwe site takenIn een klein land als het onze, waar in verhouding veel mensen leven, is het van groot belang dat er zuinig met grond wordt omgesprongen. Veel verschillende functies (huisvesting, recreatie, landbouw, natuur, industrie en verkeer) vragen een plaats in het landschap. Ruimtelijke ordening en planning probeert dit proces in goede banen te leiden.

 

Vooraleer er vergunningen kunnen verleend worden moeten de 'grote lijnen' vastgelegd worden door middel van Ruimtelijke Planning. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geeft de gemeentelijke visie over de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente weer. Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's) en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) leggen de stedenbouwkundige mogelijkheden vast voor een beperkte zone.

 

Ruimtelijke ordening omvat de administratieve afhandeling van stedenbouwkundige vergunningen (de zogenaamde bouwvergunningen), verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten. Jaarlijks worden er een 450-tal bouwaanvragen en een 30-tal verkavelingen en verkavelingswijzingen behandeld. De regels en wetten worden vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd bij decreet van 9 mei 2009.
Verder kan u op deze dienst terecht voor vastgoedinformatie, melding van bouwinbreuken, attesten voor BTW en belasting, secretariaat van de GECORO en informatie over premies en subsidies.
 

Op gebied van huisvesting neemt de stad Tongeren maatregelen om de leefbaarheid, het uitzicht van de stad en de kwaliteit van woningen te verbeteren.
Lees meer bij het thema wonen en leven

 

Sluitingsdagen:

- 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap

- 15 augustus: O.L.V. Tenhemelopneming

- 13 september: Kermisdonderdag

 

Zomerregeling
De zomerregeling loopt van 9 juli tot en met 12 augustus 2018:

maandag t.e.m. vrijdag: 08.30u-12.00u en op donderdag: 13.00u-18.30u


Openingsuren:


maandag

08.30u-12.00u

13.00u-17.00u

dinsdag

08.30u-12.00u

13.00u-17.00u

woensdag

08.30u-12.00u

13.00u-17.00u

donderdag

08.30u-12.00u

13.00u-18.30u

vrijdag

08.30u-12.00u

gesloten

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley