Afschrift overlijdensakte

Een uittreksel van een akte van de burgerlijke stand die minder dan 100 jaar geleden werd opgesteld kan enkel aangevraagd worden door betrokkene zelf, bloedverwanten in rechte lijn (kind, ouder, grootouder,...) de echtgenoot, erfgenamen, de wettelijke vertegenwoordiger, een advocaat of notaris.

 

Een uitzondering hierop kan enkel mits toelating van de rechtbank van eerste aanleg.

 

Een uittreksel of een afschrift wordt gratis afgeleverd en moet je aanvragen in de gemeente van overlijden alsook in de gemeente van de laatste woonplaats.

 

Digitaal aanvragen:

- afschrift overlijdensakte voor gebruik in België (nederlandstalig) of voor gebruik in het buitenland (meertalig)

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar overlijdens@stadtongeren.be

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley