Algemeen Nood- en Interventieplan

Algemeen

 

Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) beschrijft hoe een noodsituatie wordt aangepakt. Het regelt de inzet van verschillende hulpdiensten (brandweer, politie, medische diensten...) bij een ramp of zwaar ongeval. Het geeft een overzicht van de organisatie en de werkwijze van zowel het bestuurlijk (gemeentelijk crisiscentrum) als het operationeel (CP-OPS) optreden op gemeentelijk niveau.

 

Wat staat er in dit plan?

 

  • een overzicht van de soorten rampen en zware ongevallen die zich mogelijk kunnen voordoen in Tongeren
  • een overzicht van diensten, instanties en organisaties die bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen kunnen worden betrokken
  • een alarmeringsschema
  • de hoofdlijnen met betrekking tot het waaschuwen van de bevolking
  • de hoofdlijnen met betrekking tot opvang en bescherming van de bevolking en slachtoffers
  • de hoofdlijnen tot het organiseren van oefeningen

 

Bij een noodsituatie moeten de hulpdiensten weten wat er zich in de omgeving van de noodsituatie bevindt (mogelijke opvangcentra, plaatsen waar veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn, bedrijven met groot brandgevaar, firma's die bij een grote ramp extra materiaal kunnen leveren...).

De gemeente probeert deze gegevens in het ANIP actueel te houden door regelmatig een update te doen.

 

Ook jouw bedrijf of instelling kan opgenomen zijn in deze database. Wanneer je nog niet door het gemeentebestuur gecontacteerd bent en toch vindt dat om een of andere reden (als risicobedrijf, gelegen nabij een risicovol bedrijf, leveren van hulpmiddelen, ...) jouw bedrijf of instelling opgenomen zou moeten worden, kun je de rampenambtenaar contacteren.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley