Rampenambtenaar

De wetgeving in verband met de nood-en interventieplanning verplicht de gemeenten om een rampenambtenaar te hebben. De rampenambtenaar staat in voor het opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen . Hiervoor werkt hij/zij nauw samen met de burgemeester en de veiligheidscel.  Hij staat ook mee in voor het organiseren en evalueren van rampoefeningen, het opmaken van risicoanalyses en tijdens rampen het bijhouden van een logboek op de OSR veiligheidswebsite van de overheid.

 

Maar ook voor een aantal andere zaken naast rampenplanning doet de overheid een beroep op de rampenambtenaren. Zij helpen nog steeds met het samenstellen van stormschadedossiers, maar zorgen ook voor de uitvoering en communicatie van maatregelen die voortvloeien uit ernstige bedreigingen van de volksgezondheid zoals epidemieën, varkenspest, dolle koeienziekte, blauwtong, vogelgriep, eikenprocessierups, Mexiaanse griep , enz.....

 

Tijdens een rampsituatie verzorgt de rampenambtenaar het secretariaat van het gemeentelijk crisiscentrum. Hij moet 24/24u en 7/7d beschikbaar en oproepbaar zijn.

 

Meer info: tel. 012 80 03 47 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley