Aanvraag signalisatievergunningen

Zonder een voorafgaande schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en schepenen is privatief gebruik van de openbare weg niet toegelaten. Daarom dient men een aanvraag tot inname van openbaar domein in te dienen. De vergunninghouder of zijn aangestelde, aanwezig bij de werken, moet altijd de vergunning voor inname van het openbaar domein kunnen voorleggen aan de politie of zijn gevolmachtigde ambtenaar.

 

Onder meer voor de volgende werken dient men een vergunning aan te vragen:

  • Inname van parkeerplaatsen, stoepen en/of fietspaden voor het plaatsen van een verhuiswagen of stelling
  • Het plaatsen van een container op openbaar domein
  • Het afsluiten van een weg

 

Aanvraagformulier downloaden

Wanneer?

Wat zijn de stappen?

Kostprijs?

Opschorting/intrekking

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley