Ondernemersnieuws

Ondernemersnieuws

 

In dit onderdeel trachten wij u op de hoogte te houden van belangrijke nieuwsitems, zowel op lokaal als bovenlokaal niveau, zoals: wijzigingen in relevante wetgeving, belangrijke activiteiten, ...

 

* Gratis screening van productieproces KMO's

Nog tot eind 2014 kunnen Vlaamse KMO's gratis het materiaalgebruik in hun productieprocessen laten screenen.  De materialenscan van de OVAM en het Agentschap Ondernemen stelt effeciëntiemaatregelen voor en berekent wat die het bedrijf opbrengen.

Meer info

 

* Plato

Bent u KMO-zaakvoerder of beslissingsnemer?  Wil u ook weten hoe andere KMO-zaakvoerders en beslissingsnemers hun bedrijfsvoering aanpakken?  En liefst in beperkte groep ervaringen uitwisselen om op die manier tot nieuwe en andere inzichten te komen?  Dan kan PLATO wellicht iets voor u betekenen.

Klik hier voor meer informatie.

 

* Nieuwe regels voor solden en sperperiode

Sinds mei 2010 geldt er een nieuwe wet op de handelspraktijken.  Daarmee wil de FOD Economie inspelen op de gewijzigde marktomstandigheden, de consumentennoden en de Europese richtlijnen en rechtspraak volgen

Dat resulteert in:

 - extra waarborg voor een eerlijke concurrentie

 - bescherming van de zwakste ondernemingen

 - voldoende informatieverstrekking om de consument te beschermen

 

Vooral de solden- en sperperiodereglementering ondergaat een aantal belangrijke wijzigingen.  Zo bestaat er niet langer een tijdsbeperking voor de aankondigingsperiode van de solden en moet de soldenprijs lager zijn dan de 'referentieprijs' (de laagst toegepaste prijs in de loop van de maand die de eerste aankondiging van de nieuwe prijs vooraf gaat).

De sperperiode wordt ingekort tot ongeveer drie weken en geldt enkel nog voor de sectoren kleding, schoenen en lederwaren.  Tijdens de sperperiode is het verboden om prijsverminderingen aan te kondigen en waardebonnen te verspreiden die recht geven op een prijsvermindering in die periode.  Tijdens uitverkopen mogen geen prijsverminderingen worden aangekondigd.

 

De solden geldt bovendien voor goederen die minstens gedurende 30 dagen voor de soldenperiode te koop worden aangeboden en nog in het bezit van de onderneming zijn bij aanvang van de solden.  Tot slot is het toegelaten goederen in solden te verkopen die in het verleden te koop werden aangeboden. 

 

* Overzicht activiteiten

Voor een overzicht van de activiteiten kan u terecht op onze activiteitenkalender.

Een overzicht van de algemene nieuwsitems vindt u hier.

 

* Overzicht archief

In ons archief kan u alle nieuwsberichten nog eens opnieuw overlopen:

- archief 2009

- archief 2010

- archief 2011

- archief 2012

 

 

Nieuwsitems 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley