Toeristische erkenning

Toeristische erkenning

 

Op 9 september 2009 verkreeg Tongeren de erkenning als toeristisch centrum.

Deze erkenning maakt een zondagopening van handelszaken mogelijk.

De zondagopening kan volgens het stadsbestuur een belangrijke impuls voor handel en toerisme in Tongeren betekenen.

Het ingediende dossier bij de federale Minister van Werk voldeed aan alle voorwaarden en op 9 september 2009 verkreeg Tongeren dan ook zijn erkenning als toeristisch centrum.
 
De handelszaken van het centrum kunnen hierdoor voortaan een veertigtal zondagen per jaar de deuren openen.  Voordien was het aantal zondagen waarop handelszaken mochten openen beperkt tot vijftien.

De erkenning opent dus enorme perspectieven voor de Tongerse middenstand.  Ook voor Julianus Shopping geeft dit nieuwe groeikansen.

 

Voor de concrete invulling van de mogelijkheden tot zondagopening wordt nauw overlegd met de middenstandsraad, horeca en management van Julianus Shopping.

Samen werd bepaald dat er voortaan iedere eerste zondag van de maand gezellig kan gewinkeld worden in Tongeren.  Bovendien is Tongeren tijdens elke winkelzondag een podium aan evenementen.

 

Shopping TE 

Er dient een onderscheid gemaakt tussen handelszaken gelegen binnen het afgebakend gebied van de toeristische erkenning en buiten dit gebied.  Enkel de handelszaken die binnen het goedgekeurde gebied kunnen genieten van de erkenning tot toeristisch centrum.

Bij ministrieel besluit werd de afbakening van de toeristische zone vastgelegd:

het gedeelte van het grondgebied van de stad Tongeren dat zich bevindt binnen de perimeter die wordt afgebakend door: de Elfde Novemberwal tot en met het kruispunt met de Achttiende Oogstwal, de Achttiende Oogstwal (richting Bilzen) tot en met het kruispunt met de Sacramentstraat, de Sacramentstraat (richting station) overgaand in de Zagerijstraat en vervolgens in het Stationsplein, het Stationsplein tot en met het kruispunt met de Jaminéstraat, de Jaminéstraat (richting centrum) tot en met het kruispunt met de Leopoldwal, de Leopoldwal overgaand in de Moerenpoort, de Moerenpoort tot en met het kruispunt met Dijk, Dijk tot en met het kruispunt met de Luikersteenweg, De Luikersteenweg (vanaf het kruispunt met de Dijk) overgaand in de Albertwal en vervolgens in de Elisabethwal, de Eeuwfeestwal, de Pliniuswal, de Sint-Maternuswal en de Elfde Novemberwal.

 

Winkelzondag: iedere eerste zondag van de maand van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Een overzicht van alle activiteiten vindt u hier

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley